Ansök om veterankort här

-Jamen, hur var det att vara på hemmaplan då? Vad tänkte och kände du? Och hur var det för digt som var 400 mil bort? Ett av passen under PREP-kursen handlar om de relationsmässiga aspekterna av en utlandstjänstgöring; om vardagslivets påfrestningar, om kommunikation på distans, och inte minst hur man löser konflikter på distans.