(Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten)

Svenska Soldathemsförbundet har idag startat upp en blogg.

Här publiceras regelbundet texter, reflektioner, filmer och bilder med ett årligt tema för ögonen. Under 2019 fokuserar vi området: Anpassningssvårigheter efter insats.

Välkomna!