Framtidens veteranstrategi

Försvarsmakten ansvarar just nu för att ta fram underlag för regeringens kommande veteranstrategi. Nu har du möjlighet att vara delaktig.

Foto: Arkivbild från insatsen i Kosovo

Under februari och mars kommer alla utlandsveteraner att erbjudas att deltaga i en Sifo-undersökning som ska ligga till grund för Försvarsmaktens arbete med att ta fram förslag till regeringens nya veteranstrategi. Det handlar främst om områena stöd, erkänsla och kompetens. Den nya strategin beräknas omfatta utvecklingen för de närmsta 5-10 åren. Passa på att göra din röst hörd!

Under mitten av februari till sista mars nås Sveriges militära utlandsveteraner av undersökningen som ska bidra till att utveckla tre av fyra områden som regeringen anser är viktigast i den framtida veteranstrategin: stöd, erkänsla och kompetens. Områden som Försvarsmakten ska ge förslag på till utveckling för en aktiv veteranstrategi och som ska omfatta de kommande fem till tio åren.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida: Försvarsmaktens arbete med ny veteranstrategi

 
    

Fler nyheter

Den senaste veckans uttalanden om risken för krig i Svergie från politiker och myndighetspersoner har givit upphov till oro och hamstring av livsmedel.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.