Ansök om veterankort här

Allt om Veterankort

Sedan sommaren 2014 har Försvarsmakten utfärdat veterankortet. Kortet kan beställas av samtliga veteraner i Försvarsmakten – såväl utlandsveteraner som av dem som varit anställda och tjänstgjort nationellt. Veterankortet visar att du har gjort en insats för Sverige och att du aktivt valt att behålla kontakten med Försvarsmakten efter tjänstgöringen.

Kortet fungerar även som ett förmånskort, framförallt i form av erbjudanden som kan användas hos flera företag och organisationer i hela Sverige. Förmånerna sammanställs på den här hemsidan och presenteras under ”erbjudanden”. Vilka företag som medverkar och vilka förmåner respektive företag erbjuder förvaltas och administreras av Svenska Soldathemsförbundet, soldathem.org

Kontaktperson: Victoria Lundgren, info@veterankort.se

Frågor och Svar

Hur ansöker jag om ett veterankort?

Enklast följer du denna länk, http://www.forsvarsmakten.se/sv/anhoriga-och-veteraner/for-veteraner/veterankort/ och där kan du antingen spara ner ansökningsblanketten på din dator, eller skriva ut den som PDF. Blanketten ska sedan skickas till veteransamordnaren på det förband du önskar tillhöra. http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/for-veteraner/kontakta-veteransamordnare/ (Antingen ett förband man tillhört, eller ett som ligger nära hemorten. Har betydelse i den bemärkelse att man blir inbjuden till lokala veteranaktiviteter på det förband man önskar tillhöra.)

Är jag berättigad till att ansöka om ett veterankort?

Enligt Försvarsmakten ska man uppfylla något av följande kriterier för att kunna ansöka om ett veterankort:

Du ska ha avslutat din anställning i Försvarsmakten och varit tillsvidareanställd i minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort.
Du ska ha en sammanlagd tjänstgöring i internationell militär insats på minst 30 dagar.

Vad är veterankortet?

Sedan sommaren 2014 har Försvarsmakten utfärdat veterankortet. Kortet kan beställas av samtliga veteraner i Försvarsmakten – såväl utlandsveteraner som av dem som varit anställda och tjänstgjort nationellt. Veterankortet visar att du har gjort en insats för Sverige och att du aktivt valt att behålla kontakten med Försvarsmakten efter tjänstgöringen. Kortet fungerar även som ett förmånskort, framförallt i form av erbjudanden som kan användas hos flera företag och organisationer i hela Sverige.

Mitt förband är nedlagt – vart ska jag då skicka ansökan om veterankort?

Om ditt hemmaförband är nerlagt väljer du själv till vilket förband du ska tillhöra. Det kan vara det förband som ligger geografiskt närmast dig, där du gjorde din utbildning inför eventuell utlandstjänstgöring, eller genom annan anknytning. Förbandens veteranaktiviteter är frivilliga och skiljer sig mellan respektive ort. Mailadresser till respektive förbands veteransamordnare hittar du här: http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/for-veteraner/kontakta-veteransamordnare/

Vad innebär det för mig som företagare samarbeta med veterankortet?

Veterankortet är ett samarbete mellan Försvarsmakten, Sveriges ideella veteran-och anhörigorganisationer samt näringsidkare. Det är ett samarbete där alla inblandade parter gynnas, och är inte förenat med några kostnader. Maila till info@veterankort.se om du vill veta mer.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt veterankort?

Leveranstiden av veterankortet kan variera och dröja i upp till två månader. När ansökan är handlagd och kortet upptryckt, så levereras det direkt hem i din brevlåda.

Jag har tjänstgjort i Hemvärnet i tio år. Är jag berättigad till ett veterankort?

Tyvärr ingår för närvarande inte de som tjänstgjort inom Hemvärnet i de kategorier som är berättigade att ansöka om ett veterankort. Dock kan dessa kriterier komma att ändras framöver. Se frågan ”Är jag berättigad till att ansöka om ett veterankort?” för mer information.

Jag har gjort värnplikt. Kan jag ansöka om ett veterankort då?

Nej, enbart fullgjord värnplikt berättigar inte till att ansöka om ett veterankort.

Jag har gjort utlandstjänst, men tillhör inte något speciellt förband. Vart ska jag skicka min ansökan om veterankort?

Skicka ansökan till det förband som ligger närmast din hemort rent geografiskt, alternativt till ett förband som du har annan anknytning till. Blanketten ska skickas till veteransamordnaren på det aktuella förbandet. Mailadresser finner du här: http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/for-veteraner/kontakta-veteransamordnare/

Jag har fått mitt veterankort, men saknar inloggninsuppgifter - vad göra?

När det gäller inloggningsuppgifter, så förhåller det sig så att respektive förbands veteransamordnare skickar maillistor till oss på Soldathemsförbundet, och utifrån dessa genererar vi inloggningsuppgifter som vi mailar ut till veteranerna. Generellt sett brukar vi få dessa listor en gång per månad, varför det kan uppstå en viss väntetid innan du får till lösenord. Håll gärna koll i skräpkorgen, för det händer ibland att mailet med inloggningsuppgifter fastnar där!

Jag har fått mitt veterankort, men mitt namn är felstavat. Vart vänder jag mig?

Att ditt namn är felstavat har inte någon betydelse för kortets giltighet, men de flesta brukar uppskatta att få sitt namn rättstavat. Kontakta veteransamordnaren på det förband du skickat din ansökan till om feltryck uppstått med ditt kort. Kontaktuppgifter hittar du här: http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/for-veteraner/kontakta-veteransamordnare/

Mitt veterankort saknar engelsk text. Hur gör jag?

Engelsk text har endast betydelse om du har för avsikt att använda ditt veterankort utomlands. De första veterankorten som trycktes upp innehöll tyvärr inte denna text, men när det är dags att förnya ditt kort (efter 5 år) så kommer texten ”Swedish Armed Forces” att stå med på kortet.

Hur gör jag för att byta till ett personligt lösenord?

Logga in på sidan med de inloggningsuppgifter du fått via mail. Klicka på ”ändra min profil”. Välj ”generera nytt lösenord”. Du får då upp ett långt(krångligt) lösenord, men skriv istället i rutan in det personliga lösenord du önskar använda. Klicka därefter i rutan längst ner till vänster ”uppdatera din profil”. Klart!

Kontakta

Har funderingar kring veterankort, verksamheten eller är ett företag som gärna syns på Veterankort.se är du välkommen att göra av dig här.

Mail: info@veterankort.se

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.