Borta och hemma

-Jamen, hur var det att vara på hemmaplan då? Vad tänkte och kände du? Och hur var det för dig som var 400 mil bort?Ett av passen under PREP-kursen handlar om de relationsmässiga aspekterna av en utlandstjänstgöring; om vardagslivets påfrestningar, om kommunikation på distans, och inte minst hur man löser konflikter på distans. Gruppen på 8 par, alla med olika erfarenheter, delade frikostigt med sig och kom med råd och tips till dem som ännu inte varit på insats.

 

Soldathemsföreståndare Micke Persson och hans hustru Katarina deltog också i kursen, och med Mickes många insatser i bagaget, så kom de med goda exempel på hur man hanterar såväl tiden när man är i från varandra som tiden efter hemkomst, och framförallt hur man håller kärleken vid liv.

PREP-kursen är som en boost för parrelationen! Under en weekend får man under ledning av kunniga ledare, möjlighet att prata om förälskelse och kärlek, förväntningar och olika roller, varningssignaler och problemhantering… och kanske det som slår en mest – varför vi valde varandra, varför vi vill vara kvar i relationen och vår gemensamma väg framåt!

Vill du också gå en PREP-kurs? Svenska Soldathemsförbundet erbjuder de par, där den ena eller båda har Försvarsmaktsanknytning, som nuvarande anställd eller som tidigare anställd i samband med utlandstjänstgöring. Kursen är kostnadsfri med undantag av kurslitteraturen på 300 kr/person, men många förband tar denna avgift för sina anställda. Läs mer: https://soldathem.org/prep-kurser/

Fler nyheter

För 29:e gånge arrangeras Veteranträffen ÖS i Halmstad – vi ses väl där?
Carl-Oskar Bohlin är Sveriges minister för civilt försvar.
Det blir Generallöjtnant Michael Claersson som utsetts att överta posten som Sveriges Överbefälhavare.
Anette är en av de balkanveteraner som i år tilldelas jetong i samband med veterandagen. Läs Anettes berättelse från insatsen, om hur det var att komma hem, och vad insatsen idag betyder.
Stig-Inge berättar öppenhjärtigt om rollen som PBV-förare, hur det var att komma ner på Balkan, men också om hur det var att komma hem.