Digitalt arkiv om svenska utlandsveteraner öppnas av FBS

Folke Bernadottesamlingarna (FBS) har skapats för att underlätta forskning, studier och utbildning genom att samla dokument rörande svenskt deltagande i internationella fredsinsatser i ett lättåtkomligt digitalt arkiv. FBS är kostnadsfritt åtkomligt via datorer vid anslutna bibliotek, lärosäten, departement och myndigheter.Sveriges deltagande i fredsbevarande insatser är omfattande och långvarigt. Den första insatsen kan spåras till år 1848. Folke Bernadottesamlingarna (FBS) är ett digitalt forskningsarkiv, som innefattar alla offentliga handlingar som berör svenska fredsbevarande insatser.VeteranarkivenEn insamling har påbörjats av de enskilda veteranernas arkiv. Främst rör det sig om dagböcker, foton, brev och i vissa fall rörliga bilder. Materialet, som speglar de enskilda individernas upplevelser, är värdefullt för forskningen som balans mot det dominerande myndighetsperspektivet. Samtidigt utgör insamlandet en del av ett större erkännande från Sverige av veteranernas arbete för fred. Inom kort kommer en mängd berättelser och bilder från olika missioner att publiceras av FBS. På veterankort.se kan ni redan nu ta del av ett axplock. KontaktVill du dela med dig av dina minnen, fotografier, brev eller dagböcker från missionen? Känner du någon veteran som kan tänkas vilja bidra till FBS? Skicka då ett meddelande till FBS bs@fba.se.

Fler nyheter

Det blir Generallöjtnant Michael Claersson som utsetts att överta posten som Sveriges Överbefälhavare.
Anette är en av de balkanveteraner som i år tilldelas jetong i samband med veterandagen. Läs Anettes berättelse från insatsen, om hur det var att komma hem, och vad insatsen idag betyder.
Stig-Inge berättar öppenhjärtigt om rollen som PBV-förare, hur det var att komma ner på Balkan, men också om hur det var att komma hem.
Niklas är född och uppvuxen i Skåne, och flera av er vet nog vem han är om man nämner hans speciella smeknamn ”Slaktaren”. Han berättar här om sina erfarenheter från insatster på Balkan.
Balkanveteraner hyllas i samband med veterandagen
Visste du att Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina arbetar för att förbättra det ukrainska folkets hälsa och levnadsvillkor, men att de också arbetar för att stödja såväl veteraner som…