Digitalt arkiv om svenska utlandsveteraner öppnas av FBS

Folke Bernadottesamlingarna (FBS) har skapats för att underlätta forskning, studier och utbildning genom att samla dokument rörande svenskt deltagande i internationella fredsinsatser i ett lättåtkomligt digitalt arkiv. FBS är kostnadsfritt åtkomligt via datorer vid anslutna bibliotek, lärosäten, departement och myndigheter.Sveriges deltagande i fredsbevarande insatser är omfattande och långvarigt. Den första insatsen kan spåras till år 1848. Folke Bernadottesamlingarna (FBS) är ett digitalt forskningsarkiv, som innefattar alla offentliga handlingar som berör svenska fredsbevarande insatser.VeteranarkivenEn insamling har påbörjats av de enskilda veteranernas arkiv. Främst rör det sig om dagböcker, foton, brev och i vissa fall rörliga bilder. Materialet, som speglar de enskilda individernas upplevelser, är värdefullt för forskningen som balans mot det dominerande myndighetsperspektivet. Samtidigt utgör insamlandet en del av ett större erkännande från Sverige av veteranernas arbete för fred. Inom kort kommer en mängd berättelser och bilder från olika missioner att publiceras av FBS. På veterankort.se kan ni redan nu ta del av ett axplock. KontaktVill du dela med dig av dina minnen, fotografier, brev eller dagböcker från missionen? Känner du någon veteran som kan tänkas vilja bidra till FBS? Skicka då ett meddelande till FBS bs@fba.se.

Fler nyheter

Tankar som ”vad har jag varit med om… var det på riktigt…?” har dykt upp och dyker fortfarande upp i olika sammanhang.
Jag kommer att bli som ett Kinderägg på veterandagen, tre i ett, eftersom jag är KVM i ett hemvärnsförband också kan jag bära fanan i uniform, och samtidigt vara Libanonveteran och…
Tiden i Libanon gjorde att jag i mångt och mycket fick en annan syn på livet och det har skapat en inre trygghet och styrka. Känslan av att ha varit en liten, liten del i ett arbete för att…

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.