Foto: Janne Jönsson, Landskrona Stad

Den 27 maj 2015 beslutade en enig kulturnämnd i Landskrona Stad att införa avgiftsfrihet för svenska veteraner (mot uppvisande av  veterankort):

·         Tycho Brahe-muséet på ön Ven: http://www.tychobrahe.com/

Frågor med anledning av detta kan ställas till: Kjell Thoresson  kjell.thoresson@landskrona.se eller till  Csaba B Perlenberg csaba.perlenberg@gmail.com