Det är för närvarande gratis att besöka Armémuseum!

På Armémuseum finns utställningar som speglar Sveriges militära historia från 1500-talet till nutid.

www.armemuseum.se

Riddargatan 13, 114 51 Stockholm

08-519 563 00