På Fiskemuseet på Hönö får du ta del av fiskets historia och utveckling – hur båtarna och fiskeredskapen såg ut då och nu, och samtidigt blir det också en berättelse om hur kustbefolkningens liv har sett ut.

Mot uppvisande av veterankortet erbjuder Fiskemuseet ”gå 2 betala för 1”. (Två medföljande barn upp till 16 år går också in på en biljett.)

www.fiskemuseet.se