Garnisonsmuseet i Skaraborg

Här visas erbjudandet när du är inloggad

Logga in
Tillgänglig: Lokalt Kategorier: Resor & Upplevelser Städer: Axvall Adresser: Västra Götalands län

Datum: måndag 4 januari 2021 00:05
Till: Victoria Lundgren <victoria.lundgren@soldathem.org>
Ämne: Re: Samverkan

Mot uppvisande av veterankort har Veteraner fri entré till Garnisonsmuseet Skaraborg.

Garnisonsmuseet Skaraborg är en del av Sveriges militärhistoriska arv, SMHA – ett nätverk bestående av 27 statliga och statligt understödda museer över hela landet. Garnisonsmuseet beskriver den stora betydelse försvaret haft på det civila samhället och vice versa i Västsverige från 1600-talet och fram till våra dagar. Utställningarna visar Indelningsverket samt Västgöta, Skaraborgs och Trängregementenas historia inklusive hästens roll i försvaret. Mindre utställningar finns även om sjukvården i fält, hemvärnet, internationell tjänst, m.m. Se mer på www.garnisonsmuseet.se

Museet ligger i de gamla lägerhyddorna vid idrottsplatsen i Axvall (mellan Skara och Skövde) med en stor parkering i anslutning till entrén.

Garnisonsmuseet
Lägerhyddan
532 93 Axvall
Tfn. 0511-41 42 82
E-post: knekt@garnisonsmuseet.se
www.garnisonsmuseet.se

Garnisonsmuseets byggnad

Fler erbjudanden från Garnisonsmuseet i Skaraborg

Liknande erbjudanden