Mot uppvisande av veterankortet erbjuder vi 20 % rabatt på biltvätt till Sveriges alla veteraner, i Borås enda Svanenmärkta biltvätt!

MAXI BILTVÄTT, Trandögatan 20, 504 33 Borås, Tel: 033-104108         

www.maxibiltvatt.se