Sericoda Brand och Säkerhet AB

Här visas erbjudandet när du är inloggad

Logga in
www.sericoda.se Tillgänglig: Online, Lokalt Kategorier: Hushåll Städer: Romakloster Adresser: Gotlands län

Bygger du om, till eller nytt och skall upprätta en brandskyddsbeskrivning?

Sericoda Brand och Säkerhet AB erbjuder tjänster inom byggprocessen avseende byggnadstekniskt brandskydd enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, exempelvis:

 Brandskyddsbeskrivningar i byggprocessens alla skeden, från projekterings- och bygglovshandling till relationshandling efter genomförd sakkunnig kontroll av brandskyddet.

 Projektering av brandskyddet enligt förenklad eller analytisk dimensionering.

 Stöd under utförandeskedet på byggarbetsplatsen med brandskyddet.

 Upprättande av utrymningsplaner för exempelvis skolor, samlingslokaler, arbetsplatser och hotell med symboler enligt SS 2875

Sericoda Brand och Säkerhet AB erbjuder veteraner 10% rabatt mot uppvisande av veterankortet.

Sericoda Brand och Säkerhet AB är ett gotländskt företag men utför arbeten över hela landet.

www.sericoda.se

www.facebook.com/sericoda/

kjell@sericoda.se

070-286 15 21

Fler erbjudanden från Sericoda brand och säkerhet AB

Liknande erbjudanden