Södra skånska Regementet erbjuder: Tillträde till P 7 Revingehed (matsal med cafeteria) torsdagar mellan kl 1100 – 1300. Du har möjlighet att till köpa mat eller fika, och kanske få en pratstund med gamla eller nya bekanta.  För inpassering gäller uppvisande av  Veterankort för P 7 tillsammans med giltig ID handling vid anmälan i garnisonsvakten. (Obs! Tillträde gäller inte röda torsdagar.)

Observera gällande regelverk för tillträde till skyddsobjekt, t ex fotoförbud.