Ansök om veterankort här

Bygger du om, till eller nytt och skall upprätta en brandskyddsbeskrivning? Sericoda Brand och Säkerhet AB erbjuder tjänster inom byggprocessen avseende byggnadstekniskt brandskydd enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, exempelvis:  Brandskyddsbeskrivningar i byggprocessens alla skeden, från projekterings- och bygglovshandling till relationshandling efter genomförd sakkunnig kontroll av brandskyddet.  Projektering av brandskyddet enligt förenklad eller analytisk dimensionering.  Stöd under utförandeskedet på byggarbetsplatsen med brandskyddet.  Upprättande av utrymningsplaner för

Hos isoleringsbutiken.se hittar ni klimatsmart isolering till konkurrenskraftiga priser. Vi har Sveriges bredaste utbud av naturfiberbaserad isolering. Bra för hus, människa och miljö.  Vi erbjuder alla veteraner 10% rabatt på hela sortimentet    Veteraner skall inte isoleras – däremot skall de bo i välisolerade hus:-)   Hälsar Tobias (som också är veteran)   Tobias Magnusson Mobil: +46(0)72-3111 358 Borås: +46(0)33-107207 Skara: +46(0)511-20205 tobias@livabisolering.se www.livabisolering.se www.isoleringsbutiken.se  

Har vårsolen avslöjat att ditt golv är i behov av slipning? Titta på det här erbjudandet från Kjellbergs Golv!

GÖAF Byggservice AB erbjuder rabatt på monteringspaket för växthus eller monteringskostnad för uterum! Rabatt även på andra byggservicearbeten!