Ansök om veterankort här

Bästa veteran! Tack för dina insatser och uppoffringar! Vi på Gaupa Awareness AB är en av få svenska certifierade utbildningspartners till Blauer Tactical Inc (USA).