Fond till stöd för veteraner

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Soldathemsförbundet har nyligen initierat en stödfond som är inriktad på stöd till veteraner. Skellefteå Kraft är först ut med att bidra med pengar till fonden. Hur inkomna medel ska fördelas, beskrivs nedan:    STÖDFOND Skall främja psykosocialt stöd gentemot svenska: – veteraner – utllandsveteraner – veteraners och utlandsveteraners familjer   Fondens anslagspolicy är att: – Utgivna anslag skall tilldelas sammanslutningar vars verksamhet syftar till att främja målgruppens psykosociala hälsa. -Anslag kan ges till sådana projekt eller insatser som initieras och drivs i huvudmannaskap av en sammanslutning, eller flera i samverkan. – Sprida medvetenheten i samhället om målgruppen genom att främja samarbete mellan nämnda sammanslutningar
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fler nyheter

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.