Fond till stöd för veteraner

Soldathemsförbundet har nyligen initierat en stödfond som är inriktad på stöd till veteraner. Skellefteå Kraft är först ut med att bidra med pengar till fonden. Hur inkomna medel ska fördelas, beskrivs nedan:  STÖDFONDSkall främja psykosocialt stöd gentemot svenska:– veteraner– utllandsveteraner– veteraners och utlandsveteraners familjer Fondens anslagspolicy är att:– Utgivna anslag skall tilldelas sammanslutningar vars verksamhet syftar till att främja målgruppens psykosociala hälsa.-Anslag kan ges till sådana projekt eller insatser som initieras och drivs i huvudmannaskap av en sammanslutning, eller flera i samverkan.– Sprida medvetenheten i samhället om målgruppen genom att främja samarbete mellan nämnda sammanslutningar

Fler nyheter

Den senaste veckans uttalanden om risken för krig i Svergie från politiker och myndighetspersoner har givit upphov till oro och hamstring av livsmedel.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.