Soldathemsförbundet har nyligen initierat en stödfond som är inriktad på stöd till veteraner. Skellefteå Kraft är först ut med att bidra med pengar till fonden. Hur inkomna medel ska fördelas, beskrivs nedan: 

 

STÖDFOND

Skall främja psykosocialt stöd gentemot svenska:

– veteraner

– utllandsveteraner

– veteraners och utlandsveteraners familjer

 

Fondens anslagspolicy är att:

– Utgivna anslag skall tilldelas sammanslutningar vars verksamhet syftar till att främja målgruppens psykosociala hälsa.

-Anslag kan ges till sådana projekt eller insatser som initieras och drivs i huvudmannaskap av en sammanslutning, eller flera i samverkan.

– Sprida medvetenheten i samhället om målgruppen genom att främja samarbete mellan nämnda sammanslutningar