Fond till stöd för veteraner

Soldathemsförbundet har nyligen initierat en stödfond som är inriktad på stöd till veteraner. Skellefteå Kraft är först ut med att bidra med pengar till fonden. Hur inkomna medel ska fördelas, beskrivs nedan:  STÖDFONDSkall främja psykosocialt stöd gentemot svenska:– veteraner– utllandsveteraner– veteraners och utlandsveteraners familjer Fondens anslagspolicy är att:– Utgivna anslag skall tilldelas sammanslutningar vars verksamhet syftar till att främja målgruppens psykosociala hälsa.-Anslag kan ges till sådana projekt eller insatser som initieras och drivs i huvudmannaskap av en sammanslutning, eller flera i samverkan.– Sprida medvetenheten i samhället om målgruppen genom att främja samarbete mellan nämnda sammanslutningar

Fler nyheter

Veteranen Hans Eklund svarar på frågan: ”Vad är det viktigaste du fått med dig från din utlandstjänstgöring?”
Aurora 23 till ända Den 11 maj avslutades Aurora 23 – den största nationella övningen i sitt slag på mer än 30 år – efter att ha pågått i närmare en månad. Det har övats i luften, på…
Tankar som ”vad har jag varit med om… var det på riktigt…?” har dykt upp och dyker fortfarande upp i olika sammanhang.
Jag kommer att bli som ett Kinderägg på veterandagen, tre i ett, eftersom jag är KVM i ett hemvärnsförband också kan jag bära fanan i uniform, och samtidigt vara Libanonveteran och…
Tiden i Libanon gjorde att jag i mångt och mycket fick en annan syn på livet och det har skapat en inre trygghet och styrka. Känslan av att ha varit en liten, liten del i ett arbete för att…

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.