För företag och annonsörer

Veterankortet är ett samarbete mellan Försvarsmakten, Sveriges ideella veteran- och anhörigorganisationer samt näringsidkare. Det är ett samarbete där alla inblandade parter gynnas.

Veterankortet är ett samarbete mellan Försvarsmakten, Sveriges ideella veteran- och anhörigorganisationer samt näringsidkare. Det är ett samarbete som syftar till att visa erkänsla för Sveriges veteraner. Visa uppskattning för Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga genom att bli en del av den växande grupp av företag och organisationer som genom olika förmåner idag stödjer Försvarsmaktens veteraner och den insats de gjort för vårt land och för mänskliga rättigheter.

Samarbetet är inte förenat med några kostnader och ni får i och med detta fri marknadsföring på veterankortets hemsida och sociala medier, samt en unik möjlighet att lägga ut riktade erbjudanden till Sveriges veteraner. Att gå med i samarbete för veterankortet skapar även en möjlighet för er att bredda ert företags samhällsansvar och sociala engagemang. Bli uppmärksammade för att er organisation stödjer Försvarsmaktens verksamhet såväl nationellt som internationellt!

De ideella veteran- och anhörigorganisationerna vill tillsammans med Försvarsmakten skapa en erkänsla för veteranerna i samhället. Bli en del i denna erkänsla genom att gå med i veterankortssamarbetet.

Vill ditt företag vara med och sponsra eller aktivt deltaga vid ett arrangemang för veteraner och deras familjer? Kontakta oss på tel. 070-57 11 292 eller info@veterankort.se

Stöd Sveriges Veteraner

Vill du veta mer om möjligheten för ert företag att synas på den här sidan maila då info@veterankort.se eller kontakta oss vi formuläret nedan.

Företag

Här nedan visas alla våra företag som hjälper till med fina erbjudanden till veteraner.

Klicka på ett företag du vill läsa mer om.