Ansök om veterankort här

Företag se hit!

Veterankortet är ett samarbete mellan Försvarsmakten, Sveriges ideella veteran- och anhörigorganisationer samt näringsidkare. Det är ett samarbete där alla inblandade parter gynnas.

Visa uppskattning för Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga genom att bli en del av den växande grupp av företag och organisationer som genom olika förmåner idag stödjer Försvarsmaktens veteraner och det arbete som de gjort för Sverige.

Samarbetet är inte förenat med några kostnader och ni får i och med detta fri marknadsföring på veterankortets hemsida, samt en unik möjlighet att lägga ut riktade erbjudanden till Sveriges veteraner.

Att gå med i samarbete för veterankortet skapar även en möjlighet för er att bredda ert företags samhällsansvar och sociala engagemang. Bli uppmärksammade för att er organisation stödjer Försvarsmaktens verksamhet såväl nationellt som internationellt!

De ideella veteran- och anhörigorganisationerna vill tillsammans med Försvarsmakten skapa en erkänsla för veteranerna i samhället. Bli en del i denna erkänsla genom att gå med i veterankortssamarbetet.

Öka ert företags samhällsansvar och visa ert stöd till Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga!

Vill du veta mer om möjligheten för ditt företag att synas på den här sidan maila då: info@veterankort.se