Vi är i huvudsak verksamma i nedre Norrland med utgångspunkt från Östersund. Intresset för självförsvar i Östersund och andra orter ökar succesivt, vi reser gärna till din ort om intresse finns, det här är kunskaper du hoppas aldrig behöva använda. Vi tyckte företagsnamnet Gaupa Trygghet passar vår verksamhet bra. Gaupa är det Jämtländska ordet för Lodjur (Lynx) och har ett språk och dialekthistoriskt ursprung i både Norskan och Isländskan. En Gaupa är ju som bekant extremt medveten och vaksam på sin omgivning och utsätter sig aldrig för risker som kan innebära skador eller värre. En Gaupas medvetenhet (awareness) påminner mycket om det självförsvarssystem vi arbetar med. S.P.E.A.R PDR bygger till sin största del på just situationsmedvetenhet och förhöjd förmåga att identifiera och undvika.

Vi har nu även utbildningar i HLR och Förstahjälpen.

Många av oss människor lever i en immunitetsillusion där vi tror att inget kan hända oss, den illusionen är kanske den största risken vi tar. Istället menar vi att vi behöver acceptera att det kan hända oss, vi behöver förstå konsekvenserna och vi behöver ta ett eget personligt ansvar för att förebygga det vi kan förebygga. Den acceptansen och medvetenheten hjälper oss att förstå hur vi på ett bra sätt kan bedöma risker och ta ansvar för att öka vår egen säkerhet och trygghet.

Kontaktuppgifter

Aktuella erbjudanden från Gaupa Trygghet AB

Företag

Här nedan visas alla våra företag som hjälper till med fina erbjudanden till veteraner.

Klicka på ett företag du vill läsa mer om.