Samlarförbundet Nordstjärnan är Sveriges största förening för samlare av alla slag och en av Sveriges mesta kulturhistoriska föreningar.

Anledningarna till att vara med i Samlarförbundet är varierande. Många tycker om vår gemenskapen som finns i föreningslivet och går gärna på lokalföreningarnas möten där man kan få lära sig allt möjligt och träffa intressanta personer (är du medlem i Samlarförbundet får du gå på alla möten som lokalföreningarna ordnar, men den som inte är med i just den lokalföreningen får ofta betala en liten mötesavgift).

Många är med för att man får tidningen SamlarNytt, en kulturhistorisk tidskrift om saker och samlande.
Att man kan hjälpa varandra att göra fynd och på få reda på varandras smultronställen är en följd av att nästan alla samlar på olika saker.

Samlarförbundet Nordstjärnans medlemmar samlar på det mesta. Men det största samlarområdet är antikviteter och allmogeföremål med alla dess underavdelningar. Även vapen och militaria är stora samlarområden. Gemensamt för alla dessa samlare är att de gör en kulturgärning – stor eller liten – genom att åt eftervärlden bevara sådana föremål, som annars antagligen skulle ha skattat åt förgängelsen. Många samlare har också gjort stora kulturinsatser genom att berika offentliga samlingar med såväl donationer av föremål som med sina kunskaper. Många museer, bibliotek och andra offentliga samlingar är medlemmar i Nordstjärnan, och inte så få av dem har sina rötter i enskilda samlingar.

Kontaktuppgifter

Aktuella erbjudanden från Samlarförbundet Nordstjärnan

Företag

Här nedan visas alla våra företag som hjälper till med fina erbjudanden till veteraner.

Klicka på ett företag du vill läsa mer om.