Sericoda Brand och Säkerhet är ett gotländskt konsultföretag som grundades 2016. Vi tillhandahåller tjänster inom byggnadstekniskt brandskydd, brandfarliga och explosiva varor samt skyddsrum.

Kontaktuppgifter

Aktuella erbjudanden från Sericoda brand och säkerhet AB

Företag

Här nedan visas alla våra företag som hjälper till med fina erbjudanden till veteraner.

Klicka på ett företag du vill läsa mer om.