OM OSS

Svenska Soldathemsförbundet är en ideell organisation som erbjuder stöd till soldater, veteraner och deras anhöriga. Samtalsstöd för enskild, par eller familj via vår beredskapstelefon, kl. 07-21, samt relationskurser för förbättrad kommunikation och parkänsla. Vi medverkar också vid informations- och veteranträffar och våra soldathem runt om i landet har ett varierat utbud av aktiviteter, föreläsningar och träffar.

Soldathemsförbundets professionella stöd är utformat med hänsyn till de förändrade livsvillkor som möter både soldatens och dennes familj vid internationell insats eller långa övningsperioder. Oavsett om du är veteran eller anhörig – behöver Du någon som lyssnar och ger professionellt stöd, är du välkommen ringa vår beredskapstelefon. Vi erbjuder rådgivning för par, enskilda och familjer över hela landet. Det psykosociala stödet är evidensbaserat och kvalitetssäkras kontinuerligt

Soldathemsförbundets Familje- och veteran stöd är ett centralt åtagande som äger rum genom avtal med Försvarsmakten. På lokal nivå erbjuder våra soldathem träffplatser nära dig. Där arrangeras aktiviteter och träffar för soldater, veteraner och anhöriga. Det ges också möjlighet att knyta kontakt med andra i en liknande situation.

Vi erbjuder även PREP-kurser för er som vill stärka parrelationen. Kursen innehåller olika teman, och ger er värdefull egentid att prata om vad som är viktigt för just Er. Kursen är viktig för alla er som vill få verktyg för förbättrad kommunikation och kan med fördel genomföras i samband med internationell insats.

Vi verkar för nordiskt samarbete och internationella kontakter.

Vårt kansli ligger vid korsningen Erstagatan, Folkungagatan, besöksadress Folkungagatan 129. Välkommen!

Kontaktuppgifter

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.