(Foto: Försvarsmakten PIO FS 15)

Läs mer om vad man erbjuder i Skövde denna dag:

/Inbjudan_Garnisonens-dag-19-september.pdf