Ideella organisationer

Försvarsmakten samarbetar med flera ideella organisationer gällande veteran- och anhörigfrågor. De ideella veteran- och anhörigorganisationerna erbjuder såväl mötesplatser och stödfunktioner som ett brett kontaktnät av anhöriga och veteraner. Där kan du som veteran ta del av aktiviteter och forum för utbyte av erfarenheter med andra med liknande upplevelser.

Dessa organisationer finns till för dig som veteran och dina anhöriga. Här nedan finns kort information vad respektive organisation arbetar med, men du kan läsa mer på respektive  hemsida. Där finner du också uppdaterade kalendarier med aktuella aktiviteter för dig och/eller din familj. 

En av årets höjdpunkter är veterandagen då vi alla samverkar och bjuder in er till vårt tält på Gärdet i Stockholm; alldeles i närheten av veteranmonumentet där  ceremonin brukar äga rum.

Varmt välkommen till oss!

Organisationer

Sveriges Veteranförbund

SVF är förbundet av, för och med veteraner och som jobbar långsiktigt för alla som har varit eller är utsända av svenska myndigheter, såväl civilt som militärt samt era anhöriga.

Förbundets värdegrund vilar på tre ord: Kamratskap, Omtanke, Medmänsklighet Som medlem i förbundet finns möjligheten att behålla och uppleva den speciella kamratskap som finns veteraner emellan.

Veteraner och anhöriga kan höra av sig på vår stödtelefon som bemannas av kamratstödjare. Se mer information på vår hemsida.

SVF har också kamratstödjare närvarande på flera av våra träffplatser där det genomför aktiviteter av olika slag.

Svenska Soldathemsförbundet

Våra soldathem finns på 20 orter i landet och erbjuder träffplatser nära dig. Där arrangeras aktiviteter och träffar för soldater, försvarsmaktsanställd personal, veteraner och anhöriga. Besök en veteranträff, koppla av med sällskapsspel eller använd våra datorer, läs tidningar och böcker mm. det finns alltid möjlighet att knyta kontakt med andra i en liknande situation. En kopp kaffe finns oftast tillhands!

Soldathemsförbundet erbjuder också professionellt psykosocialt stöd till soldater, veteraner och anhöriga. Vår stödtelefon ringer du när du eller någon närstående behöver hjälp. Läs mer på vår hemsida.

Idrottsveteranerna

Idrottsveteranerna är en ideell förening för alla svenska veteraner som blivit sårade eller skadade och som önskar utöva idrott. Idrottsveteranerna välkomnar också alla som vill främja sårade och skadade veteraners idrottande. Föreningen vill sprida kunskap om möjligheterna att delta i anordnade tävlingar och att sammanhålla föreningens deltagande i sådana tävlingar, samt att stärka samhörighet och kamratskap mellan sårade/skadade veteraner och Försvarsmakten. Man uppmuntrar också god rehabilitering för idrottsintresserade sårade/skadade veteraner, samt att stödja deras utveckling inom idrott. Läs mer på vår hemsida.

Invidzonen

Invidzonen är en ideell organisation som vänder sig till anhöriga till personal i internationell tjänst. Organisationen erbjuder gemenskap och stöd genom bland annat ett mentorsnätverk där du kan få kontakt med en erfaren anhöriga, träffar för anhöriga samt en chatt för anhöriga som bemannas av mentorer. Invidzonen ger också ut en tidning flera gångerom året. Läs mer på vår hemsida.

Gula Bandet

Gula Bandet säljs till förmån för Sveriges veteraner som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten, svensk personal i utlandstjänst och deras anhöriga.

Tack vare små och stora bidrag från privatpersoner och företag kan Gula Bandet stötta personer som mår psykiskt eller fysiskt dåligt kopplat till internationell tjänst och som inte har egna ekonomiska medel.

Dessa veteraner/ anhöriga kan t.ex söka medel för bidrag till läkemedel, resor, rehabilitering, besök hos sjukvård och rekreation som Försäkringskassan, A-kassan, Hälso- och sjukvården eller socialen inte står för samt andra ekonomiska skäl.

Gula Bandet – stöttar dem som stöttat andra! Läs mer på vår hemsida:

Följ oss på
sociala medier

I vår Facebookgrupp blir du snabbt uppdaterad med nya spännande erbjudanden och tävlingar. På Instagram och Twitter kan du följa vad som händer i Veteranfrågor.