Ansök om veterankort här

Ideella organisationer

Du som har tjänstgjort hos Försvarsmakten är veteran enligt Försvarsmaktens definition. Det gäller oavsett om insatsen varit nationell eller internationell och om den skett med eller utan vapen. Personal som tjänstgjort internationellt kallas utlandsveteraner.

Sverige och Försvarsmakten har sedan 1956 en 50-årig obruten tradition av truppinsatser i insatser världen över, bland annat på Cypern, i Mellanöstern, Bosnien, Kosovo, Liberia och Afghanistan.

Ett flertal mindre insatser har också genomförts, till exempel genom enskilda officerare som tjänstgjort som militärobservatörer i FN:s regi. Försvarsmakten har genom åren deltagit i sammanlagt 120 internationella uppdrag i 60 länder. Sammanlagt har ca 100 000 svenskar tjänstgjort i utlandsstyrkan.

Försvarsmakten samarbetar med flera ideella organisationer gällande veteran- och anhörigfrågor. De ideella veteran- och anhörigorganisationerna erbjuder såväl mötesplatser, stödfunktioner som ett brett kontaktnät av anhöriga och veteraner. Där kan du som veteran ta del av aktiviteter och forum för utbyte av erfarenheter med andra med liknande upplevelser.

SVF

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna

Förbundet arbetar för att behålla och utveckla den kamratskap som skapats under insatserna och erbjuder samtalsstöd från kamratstödjare som du kan dela erfarenheter och tankar med. SVF erbjuder även träffar för soldater som genomfört utlandstjänst.

SSHF

Svenska Soldathemsförbundet

Våra soldathem erbjuder träffplatser nära dig. Där arrangeras aktiviteter och träffar för soldater, veteraner och anhöriga. Där ges också möjlighet att knyta kontakt med andra i en liknande situation. Soldathemsförbundet ger professionellt psykosocialt stöd till soldater, veteraner och anhöriga.

SMKR

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Förbundet samordnar verksamheten mellan militära kamratföreningar över hela landet och företräder dem inför Försvarsmakten och resten av samhället. På förbundets hemsida hittar du information om inplanerade aktiviteter, till exempel föreläsningar, resor och studiebesök.

Invidzonen

Invidzonen

Invidzonen är en ideell organisation som vänder sig till anhöriga till personal i internationell tjänst. Organisationen erbjuder gemenskap och stöd genom bland annat ett mentorsnätverk där du kan få kontakt med en erfaren anhöriga, träffar för anhöriga samt en chatt som bemannas av mentorer.

Idrottsveteranerna logga

Idrottsveteranerna

Idrottsveteranerna är en ideell förening öppen för alla svenska veteraner som blivit sårade eller skadade och som vill utöva idrott. Idrottsveteranerna välkomnar också alla som vill engagera sig för att främja sårade och skadade veteraner som vill engagera sig.

http://www.idrottsveteranerna.se