Ansök om veterankort här

Ideella organisationer

Du som har tjänstgjort hos Försvarsmakten är veteran enligt Försvarsmaktens definition. Det gäller oavsett om insatsen varit nationell eller internationell och om den skett med eller utan vapen. Personal som tjänstgjort internationellt kallas utlandsveteraner.

Sverige och Försvarsmakten har sedan 1956 en 50-årig obruten tradition av truppinsatser i insatser världen över, bland annat på Cypern, i Mellanöstern, Bosnien, Kosovo, Liberia och Afghanistan.

Ett flertal mindre insatser har också genomförts, till exempel genom enskilda officerare som tjänstgjort som militärobservatörer i FN:s regi. Försvarsmakten har genom åren deltagit i sammanlagt 120 internationella uppdrag i 60 länder. Sammanlagt har ca 100 000 svenskar tjänstgjort i utlandsstyrkan.

Försvarsmakten samarbetar med flera ideella organisationer gällande veteran- och anhörigfrågor. De ideella veteran- och anhörigorganisationerna erbjuder såväl mötesplatser, stödfunktioner som ett brett kontaktnät av anhöriga och veteraner. Där kan du som veteran ta del av aktiviteter och forum för utbyte av erfarenheter med andra med liknande upplevelser.

Sveriges Veteranförbund

SVF är förbundet av, för och med veteraner och som jobbar långsiktigt för alla som har varit eller är utsända av svenska myndigheter, såväl civilt som militärt samt era anhöriga.

Förbundets värdegrund vilar på tre ord: Kamratskap, Omtanke, Medmänsklighet

Som medlem i förbundet finns möjligheten att behålla och uppleva den speciella Kamratskap som finns veteraner emellan.

Veteraner och anhöriga kan höra av sig till deras stödtelefon 020-666 333 som är bemannad kl. 18-21, övrig tid telefonsvarare eller via mail 020666333@ fredsbaskrarna.se och hos SVF får man vara anonym om man så vill.

SVF har också kamratstödjare närvarande på flera av våra träffplatser där det genomför aktiviteter av olika slag.

Man kan alltid gå in på SVFs hemsida för mer information; www.sverigesveteranforbund.se

SSHF

Svenska Soldathemsförbundet

Våra soldathem finns på 20 platser i landet och erbjuder träffplatser nära dig. Där arrangeras aktiviteter och träffar för soldater, försvarsmaktsanställd personal, veteraner och anhöriga. Besök en veteranträff, koppla av med sällskapsspel eller använd våra datorer, läs tidningar och böcker mm. det finns alltid möjlighet att knyta kontakt med andra i en liknande situation. En kopp kaffe finns oftast tillhands!

Soldathemsförbundet erbjuder också professionellt psykosocialt stöd till soldater, veteraner och anhöriga. Vår stödtelefon ringer du när du eller någon närstående behöver hjälp: 070-570 99 91. Vi har tystnadsplikt!

Besök gärna vår hemsida för mer information: https://soldathem.org/

SMKR

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Förbundet samordnar verksamheten mellan militära kamratföreningar över hela landet och företräder dem inför Försvarsmakten och resten av samhället. På förbundets hemsida hittar du information om inplanerade aktiviteter, till exempel föreläsningar, resor och studiebesök.

Invidzonen

Invidzonen

Invidzonen är en ideell organisation som vänder sig till anhöriga till personal i internationell tjänst. Organisationen erbjuder gemenskap och stöd genom bland annat ett mentorsnätverk där du kan få kontakt med en erfaren anhöriga, träffar för anhöriga samt en chatt som bemannas av mentorer.

Idrottsveteranerna logga

Idrottsveteranerna

Idrottsveteranerna är en ideell förening öppen för alla svenska veteraner som blivit sårade eller skadade och som vill utöva idrott. Idrottsveteranerna välkomnar också alla som vill engagera sig för att främja sårade och skadade veteraner som vill engagera sig.

http://www.idrottsveteranerna.se

Gula Bandet

Gula Bandet säljs till förmån för Sveriges veteraner som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten, svensk personal i utlandstjänst och deras anhöriga.

Tack vare små och stora bidrag från privatpersoner och företag kan Gula Bandet stötta personer som mår psykiskt eller fysiskt dåligt kopplat till internationell tjänst och som inte har egna ekonomiska medel.

Dessa veteraner/ anhöriga kan t.ex söka medel för bidrag till läkemedel, resor, rehabilitering, besök hos sjukvård och rekreation som Försäkringskassan, A-kassan, Hälso- och sjukvården eller socialen inte står för samt andra ekonomiska skäl.

Var med och gör skillnad för Sveriges Veteraner! 

Hjälp oss i detta arbete. Swish: 1231 814 482

Gula Bandet – stöttar dem som stöttat andra!