Katarina Grape

Vi ställde frågan ”vad är det viktigaste du fått med dig från din utlandstjänstgöring” till tre veteraner.

Katarina Grape

Tjänstgjort i Libanon, somalia och Bosnien.

På frågan  ”Vad är det viktigaste du fått med från din utlandstjänstgöring”, svarade Karin:

”Anpassningen”

Man lär sig att vara anpassningsbar. Att anpassa sig efter människor, kulturer och miljöer där man befinner sig. Denna förmåga har lett vidare till andra jobb utomlands, bland annat för FN och som observatör för EU i Georgien”.

Fler nyheter

Stig-Inge berättar öppenhjärtigt om rollen som PBV-förare, hur det var att komma ner på Balkan, men också om hur det var att komma hem.
Niklas är född och uppvuxen i Skåne, och flera av er vet nog vem han är om man nämner hans speciella smeknamn ”Slaktaren”. Han berättar här om sina erfarenheter från insatster på Balkan.
Balkanveteraner hyllas i samband med veterandagen
Visste du att Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina arbetar för att förbättra det ukrainska folkets hälsa och levnadsvillkor, men att de också arbetar för att stödja såväl veteraner som…
Den senaste veckans uttalanden om risken för krig i Svergie från politiker och myndighetspersoner har givit upphov till oro och hamstring av livsmedel.
FN-dagen, som är en årlig påminnelse om vikten av internationellt samarbete och fred, är också en lämplig dag att särskilt hylla alla våra svenska veteraner som gjort en insats i strävan…