LAILA JOHANSSON, L112

Laila Johansson gjorde insats i Libanon som stabsassistent på UNIFIL HQ – Läs hela hennes berättelse här:

Vilken insats?

Jag tjänstgjorde på L112 som var ”sommarmissionen” 1992.

Vilken uppgift hade du?

Jag tjänstgjorde som Stabsassistent på UNIFIL HQ. Närmare bestämt på den stab som benämndes ACOS LOG, Assistent Chief of Staff Logistics. Staben leddes av den franske översten Corberand.och var uppdelad i 4 celler. Transport, Engeneer, och Supply som i korta drag var sammordningsfunktioner samt Staff Cell som var den administrativa funktionen. Jag tjänstgjorde på Staff Cell där vi var två svenskar. Det dagliga arbetet bestod i diarieföring av handlingar, postrundor till och mellan de andra staberna på HQ och till SWED LOG, den svenska underhållsbataljonen nere på Campen. Vi skötte leave listor samt all möjlig annan handräckning som behövdes eller krävdes. På fredagarna hade vi ofta ett lite annorlunda uppdrag. Att inhandla champagne på PX:et nere på Loggen. Tror att det var mitt första möte med konceptet ”After work”. Överste Corberand sabrerade flaskorna och sen avslutades fredagen med ett glas champagne tillsammans. Trevligt.

Hur har insatsen påverkat ditt liv?

Tiden i Libanon gjorde att jag i mångt och mycket fick en annan syn på livet och det har skapat en inre trygghet och styrka. Känslan av att ha varit en liten, liten del i ett arbete för att skapa/bevara fred känns bra. Jag har bara positiva minnen med mig men så här i efterhand och 30 år senare så kommer det funderingar på att vissa händelser kanske inte var helt bra. Tiden i Libanon har gett mig vänner för livet. När vi träffas kan det ibland kännas som om tiden stått still. Allt är så självklart och okomplicerat.

Vad tycker du är viktigast att jobba med framåt avseende veteranfrågorna?

När det gäller att jobba framåt avseende veteranfrågor kommer mitt fokus att ligga på att lyfta fram och synliggöra den kvinnliga utlands veteranen. Uppmärksamma Försvarsmakten, politiker och massmedia på betydelsen av att kvinnor finns med, vad kvinnor bidragit med och bidrar med. Mycket lite, eller ingen, forskning har gjorts kring den kvinnliga utlands veteranen, här krävs handling. Lyfta genderperspektivet i veteranfrågor både i Sverige och internationellt.  Samverka och utbyta erfarenheter med andra förbund, föreningar och organisationer som arbetar för kvinnor som tjänstgjort i militär utlandstjänst. Såväl nationellt som internationellt.

Hur firar du veterandagen?

På Veterandagen skall jag FIRA och GLÄDJAS med mina vänner från missionen. Det blir en dag ute vid Sjöhistoriska.  Men vi tänker börja firandet på lördagen med ett besök på Engelen i Gamla Stan och återuppliva gamla minnen. Blir en kväll fylld av minnen och en kväll att minnas. Självklart och okomplicerat! Libanonyxor häng med till Engelen vetja!

Fler nyheter

Den senaste veckans uttalanden om risken för krig i Svergie från politiker och myndighetspersoner har givit upphov till oro och hamstring av livsmedel.
Om jag kan inspirera 1000 människor till aktiv hemberedskap, så är det ju 1000 människor mindre för samhället att ta ansvar för, säger kokboksförfattaren Maria Byqiust.
Hanna Gunnarsson är riksdagsledamot (V) sedan 2018 och har suttit i Försvarsutskottet lika länge. Vi fick en pratstund med henne förra veckan för att få veta mer om hur arbetet i utskottet går…

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.