LAILA JOHANSSON, L112

Laila Johansson gjorde insats i Libanon som stabsassistent på UNIFIL HQ – Läs hela hennes berättelse här:

Vilken insats?

Jag tjänstgjorde på L112 som var ”sommarmissionen” 1992.

Vilken uppgift hade du?

Jag tjänstgjorde som Stabsassistent på UNIFIL HQ. Närmare bestämt på den stab som benämndes ACOS LOG, Assistent Chief of Staff Logistics. Staben leddes av den franske översten Corberand.och var uppdelad i 4 celler. Transport, Engeneer, och Supply som i korta drag var sammordningsfunktioner samt Staff Cell som var den administrativa funktionen. Jag tjänstgjorde på Staff Cell där vi var två svenskar. Det dagliga arbetet bestod i diarieföring av handlingar, postrundor till och mellan de andra staberna på HQ och till SWED LOG, den svenska underhållsbataljonen nere på Campen. Vi skötte leave listor samt all möjlig annan handräckning som behövdes eller krävdes. På fredagarna hade vi ofta ett lite annorlunda uppdrag. Att inhandla champagne på PX:et nere på Loggen. Tror att det var mitt första möte med konceptet ”After work”. Överste Corberand sabrerade flaskorna och sen avslutades fredagen med ett glas champagne tillsammans. Trevligt.

Hur har insatsen påverkat ditt liv?

Tiden i Libanon gjorde att jag i mångt och mycket fick en annan syn på livet och det har skapat en inre trygghet och styrka. Känslan av att ha varit en liten, liten del i ett arbete för att skapa/bevara fred känns bra. Jag har bara positiva minnen med mig men så här i efterhand och 30 år senare så kommer det funderingar på att vissa händelser kanske inte var helt bra. Tiden i Libanon har gett mig vänner för livet. När vi träffas kan det ibland kännas som om tiden stått still. Allt är så självklart och okomplicerat.

Vad tycker du är viktigast att jobba med framåt avseende veteranfrågorna?

När det gäller att jobba framåt avseende veteranfrågor kommer mitt fokus att ligga på att lyfta fram och synliggöra den kvinnliga utlands veteranen. Uppmärksamma Försvarsmakten, politiker och massmedia på betydelsen av att kvinnor finns med, vad kvinnor bidragit med och bidrar med. Mycket lite, eller ingen, forskning har gjorts kring den kvinnliga utlands veteranen, här krävs handling. Lyfta genderperspektivet i veteranfrågor både i Sverige och internationellt.  Samverka och utbyta erfarenheter med andra förbund, föreningar och organisationer som arbetar för kvinnor som tjänstgjort i militär utlandstjänst. Såväl nationellt som internationellt.

Hur firar du veterandagen?

På Veterandagen skall jag FIRA och GLÄDJAS med mina vänner från missionen. Det blir en dag ute vid Sjöhistoriska.  Men vi tänker börja firandet på lördagen med ett besök på Engelen i Gamla Stan och återuppliva gamla minnen. Blir en kväll fylld av minnen och en kväll att minnas. Självklart och okomplicerat! Libanonyxor häng med till Engelen vetja!

Fler nyheter

Det blir Generallöjtnant Michael Claersson som utsetts att överta posten som Sveriges Överbefälhavare.
Anette är en av de balkanveteraner som i år tilldelas jetong i samband med veterandagen. Läs Anettes berättelse från insatsen, om hur det var att komma hem, och vad insatsen idag betyder.
Stig-Inge berättar öppenhjärtigt om rollen som PBV-förare, hur det var att komma ner på Balkan, men också om hur det var att komma hem.
Niklas är född och uppvuxen i Skåne, och flera av er vet nog vem han är om man nämner hans speciella smeknamn ”Slaktaren”. Han berättar här om sina erfarenheter från insatster på Balkan.
Balkanveteraner hyllas i samband med veterandagen
Visste du att Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina arbetar för att förbättra det ukrainska folkets hälsa och levnadsvillkor, men att de också arbetar för att stödja såväl veteraner som…