Ny del i effektstudien kring veteranstöd – Mentimeter

FM Veteranenhet är sammanhållande för Försvarsmaktens statsbidrag till ideella organisationer som bidrar med stöd till utlandsveteraner och deras anhöriga. Veteranenheten har initierat effektundersökningen som syftar till att utreda hur pass effektivt stödet är och om det stöd som de ideella organisationerna ger är det som utlandsveteraner och deras anhöriga har behov av. Undersökningen kan även ge underlag för utvecklingsåtgärder, både inom myndigheten och för de ideella organisationerna.

 

Den första delen av undersökningen som genomfördes av Demoskop genom telefonintervjuer med 500 slumpvis utvalda veteraner och 400 slumpvis utvalda anhöriga  har slutförts.

 

Nästa steg i undersökningen, en internetbaserad undersökning som tar fem till sju minuter att genomföra, är öppen för alla veteraner och anhöriga. Undersökningen är frivillig och anonym. Undersökningarna inleds den 2 december kl 1500 och pågår till 16 december kl 1200.

 

För att delta i mentimeterundersökningen,:

 

          För att nå både veteran och anhörigundersökningen besök: www.menti.com.

          Veteraner fyller i kod 62 75 38 för veteranundersökningen

och anhöriga 76 26 10 för anhörigundersökningen .

 

– Vi hoppas att så många veteraner och anhöriga som möjligt vill hjälpa oss och vara delaktiga i undersökningarna. Det ger oss underlag för att fortsatt utveckla arbetet och samverkan med de ideella organisationerna, säger Andreas Hagström, FM Veteranenhet.

 

Vid eventuella frågor rörande undersökningarna kontakta FM Veteranenhet genom att maila till hrc-veterane@mil.se.

 

 

Om FM Veteranenhet

 

Veteranenheten är Försvarsmaktens kompetenscentra för veteran- och anhörigverksamhet med uppgift att implementera Sveriges veteranpolitik i Försvarsmakten. Det innebär att utveckla en veteranstrategi,  säkerställa information och rådgivning till Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga före, under och efter insats samt att säkerställa att Försvarsmaktens veteraner blir uppföljda i 5 år efter avslutad insats. FM Veteranenhet verkar för att utlandsveteranerna ska få erkänsla för sina insatser samt att insatsen ska vara meriterande i samhället. Enheten initierar även forskning inom området.

Fler nyheter

Den senaste veckans uttalanden om risken för krig i Svergie från politiker och myndighetspersoner har givit upphov till oro och hamstring av livsmedel.
Om jag kan inspirera 1000 människor till aktiv hemberedskap, så är det ju 1000 människor mindre för samhället att ta ansvar för, säger kokboksförfattaren Maria Byqiust.
Hanna Gunnarsson är riksdagsledamot (V) sedan 2018 och har suttit i Försvarsutskottet lika länge. Vi fick en pratstund med henne förra veckan för att få veta mer om hur arbetet i utskottet går…

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.