Ny del i effektstudien kring veteranstöd – Mentimeter

FM Veteranenhet är sammanhållande för Försvarsmaktens statsbidrag till ideella organisationer som bidrar med stöd till utlandsveteraner och deras anhöriga. Veteranenheten har initierat effektundersökningen som syftar till att utreda hur pass effektivt stödet är och om det stöd som de ideella organisationerna ger är det som utlandsveteraner och deras anhöriga har behov av. Undersökningen kan även ge underlag för utvecklingsåtgärder, både inom myndigheten och för de ideella organisationerna.

 

Den första delen av undersökningen som genomfördes av Demoskop genom telefonintervjuer med 500 slumpvis utvalda veteraner och 400 slumpvis utvalda anhöriga  har slutförts.

 

Nästa steg i undersökningen, en internetbaserad undersökning som tar fem till sju minuter att genomföra, är öppen för alla veteraner och anhöriga. Undersökningen är frivillig och anonym. Undersökningarna inleds den 2 december kl 1500 och pågår till 16 december kl 1200.

 

För att delta i mentimeterundersökningen,:

 

          För att nå både veteran och anhörigundersökningen besök: www.menti.com.

          Veteraner fyller i kod 62 75 38 för veteranundersökningen

och anhöriga 76 26 10 för anhörigundersökningen .

 

– Vi hoppas att så många veteraner och anhöriga som möjligt vill hjälpa oss och vara delaktiga i undersökningarna. Det ger oss underlag för att fortsatt utveckla arbetet och samverkan med de ideella organisationerna, säger Andreas Hagström, FM Veteranenhet.

 

Vid eventuella frågor rörande undersökningarna kontakta FM Veteranenhet genom att maila till hrc-veterane@mil.se.

 

 

Om FM Veteranenhet

 

Veteranenheten är Försvarsmaktens kompetenscentra för veteran- och anhörigverksamhet med uppgift att implementera Sveriges veteranpolitik i Försvarsmakten. Det innebär att utveckla en veteranstrategi,  säkerställa information och rådgivning till Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga före, under och efter insats samt att säkerställa att Försvarsmaktens veteraner blir uppföljda i 5 år efter avslutad insats. FM Veteranenhet verkar för att utlandsveteranerna ska få erkänsla för sina insatser samt att insatsen ska vara meriterande i samhället. Enheten initierar även forskning inom området.

Fler nyheter

Veteranen Hans Eklund svarar på frågan: ”Vad är det viktigaste du fått med dig från din utlandstjänstgöring?”
Aurora 23 till ända Den 11 maj avslutades Aurora 23 – den största nationella övningen i sitt slag på mer än 30 år – efter att ha pågått i närmare en månad. Det har övats i luften, på…
Tankar som ”vad har jag varit med om… var det på riktigt…?” har dykt upp och dyker fortfarande upp i olika sammanhang.
Jag kommer att bli som ett Kinderägg på veterandagen, tre i ett, eftersom jag är KVM i ett hemvärnsförband också kan jag bära fanan i uniform, och samtidigt vara Libanonveteran och…
Tiden i Libanon gjorde att jag i mångt och mycket fick en annan syn på livet och det har skapat en inre trygghet och styrka. Känslan av att ha varit en liten, liten del i ett arbete för att…

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.