Ansök om veterankort här

Glädjande nog är det flera organisationer som verkar för Sveriges veteraner, och en av dem är Idrottsveteranerna. 

Som en del i Försvarsmaktens uppföljningsansvar för veteraner, kommer man i dagarna att skicka ut ett rekommenderat brev som man uppmanar veteraner att hämta ut/svara på.

Förr hälsades officerare som varit i FN-tjänst "välkomna hem från semestern" av sina kollegor. Nu för tiden anordnas veterandagar och man kan få medalj ur kungens hand.

De är själva veteraner - hon med erfarenhet från US Navy och han ifrån den svenska insatsen i Makedonien - nu välkomnar de veteraner till sitt nystartade företag - på ett sätt som kanske är lite osvenskt...

Lördag 19 september är du välkommen att besöka oss då vi öppnar upp garnisonen för allmänheten.

02

sep 2015

Soldathemsfika

Veteranerbjudanden på soldathemmen

Västerdalarnas flygklubb, i Dala-Järna , anordnar vart 3:e år en av norra Europas största civila flygshower, med både militära och civila inslag. I år inträffar detta evenemang 7-9 Augusti, med ca: 5 timmars flyguppvisningar, både Lördag 8/8 och Söndag 9/8. Kvällstid, Fredag-Lördag erbjuds underhållning, dans,mm. Se www.flygfesten.com, för detaljer. Organisationskommitte´n har beslutat att Försvarets veteraner erhåller 50% rabatt på entre´-priserna, mot uppvisande av Veterankort. Välkomna!  Västerdalarnas flygklubb

Veteranmarschen 2015   Livregementets Husarer vill på det här sättet erbjuda er som har möjlighet, att åka med i vår buss när vi ska gå med i veteranmarschens startsträcka mellan Örebro och Arboga den 14 augusti 2015.   Bussen går den 14 augusti med följande preliminära tider:   Karlsborg, kyrkplan:                                                   07:00 Askersund, macken vid rondellen, väg 50:           07:45 Brändåsen, macken:                                                 08:10   Exakta tider kommer anges till dig via

Foto: Janne Jönsson, Landskrona Stad Den 27 maj 2015 beslutade en enig kulturnämnd i Landskrona Stad att införa avgiftsfrihet för svenska veteraner (mot uppvisande av handling som styrker detta) vid två kulturbegivenheter i staden: ·         Tycho Brahe-muséet på ön Ven: http://www.tychobrahe.com/ ·         Endagspass på Landskrona Fotofestivalen 20 – 30 augusti: http://u2142220.fsdata.se/Fotofestival/ Vi på veterankort.se tackar ödmjukt för detta fina initiativ, och hoppas att fler kommuner följer deras exempel inom kort.

Soldathemsförbundet har nyligen initierat en stödfond som är inriktad på stöd till veteraner. Skellefteå Kraft är först ut med att bidra med pengar till fonden. Hur inkomna medel ska fördelas, beskrivs nedan:    STÖDFOND Skall främja psykosocialt stöd gentemot svenska: – veteraner – utllandsveteraner – veteraners och utlandsveteraners familjer   Fondens anslagspolicy är att: – Utgivna anslag skall tilldelas sammanslutningar vars verksamhet syftar till att främja målgruppens psykosociala hälsa. -Anslag