Ansök om veterankort här

Just nu är det en jämn ström av ansökningar om veterankort som inkommer till anhörig- och veteransamordnarna på förbanden. Vi passade på att fråga Lena Larsson som är arbetar på Skaraborgs regemente om hur arbetet går till.

Veteranutredningen, som letts av Allan Widman (Fp), har bland annat haft i uppdrag att följa upp och utvärdera genomförandet av den svenska veteranpolitiken och veteransoldatlagstiftningen.

En insamling har påbörjats av de enskilda veteranernas arkiv. Materialet är värdefullt för forskningen som balans mot det dominerande myndighetsperspektivet.