Ansök om veterankort här

Veteranutredningen, som letts av Allan Widman (Fp), har bland annat haft i uppdrag att följa upp och utvärdera genomförandet av den svenska veteranpolitiken och veteransoldatlagstiftningen.

En insamling har påbörjats av de enskilda veteranernas arkiv. Materialet är värdefullt för forskningen som balans mot det dominerande myndighetsperspektivet.