Ansök om veterankort här

Södra skånska Regementet erbjuder: Tillträde till P 7 Revingehed (matsal med cafeteria)