Tillgänglighet

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” står det i FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Veterankort har stöd för skärmläsare.

Regeringens funktionshinderspolitik bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har anslutit sig till och förbundit sig att följa.

Information saxad från Webbriktlinjer.se Läs mer där.

Begreppet tillgänglighet är centralt i Vägledningen för webbutveckling. Det gäller delvis med den breda betydelsen att information och tjänster ska gå att nå (servern åtkomlig, filformatet läsbart, säkerheten god, prestanda acceptabel och så vidare).

Men framför allt gäller det här i betydelsen att information och tjänster ska kunna användas av alla människor oavsett till exempel funktionsnedsättning (eller ”bredast möjliga spektrum av egenskaper och förmågor” som det står i definitionen av ”tillgänglighet” i ISO-standarden 26 800).

Följ oss på
sociala medier

I vår Facebookgrupp blir du snabbt uppdaterad med nya spännande erbjudanden och tävlingar. På Instagram och Twitter kan du följa vad som händer i Veteranfrågor.