Veterandagen 2021

Vid årets veterandag planerades att särskilt uppmärksamma veteraner från insatsen Unficyp(Cypern), men på grund av rådande pandemiläge flyttas detta till 2022.

Vid årets veterandag var det planerat att särskilt uppmärksamma Unficyp (Cypern) för deras insats. I och med den anpassande ceremonin till följd av det rådande pandemiläget kommer detta tyvärr ej att genomföras i år, utan flyttas till Veterandagen 2022-05-29. Läs mer om årets veterandag:Veterandagen 2021

Fler nyheter

Den senaste veckans uttalanden om risken för krig i Svergie från politiker och myndighetspersoner har givit upphov till oro och hamstring av livsmedel.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.