Förr hälsades officerare som varit i FN-tjänst ”välkomna hem från semestern” av sina kollegor. Nu för tiden anordnas veterandagar och man kan få medalj ur kungens hand. Militärhistorikern Fredrik Thisner har studerat hur Sverige förändrats i fråga om hur vi tar hand om hemkomna veteraner.

Läs hela artikeln på Försvarshögskolans hemsida:

http://www.fhs.se/sv/nyheter/2015/veteranpolitik-en-ny-foreteelse-i-sverige/