Ansök om veterankort här

Ansök om Veterankort

Veterankortet utfärdas av Försvarsmakten till Försvarsmaktens veteraner. Veterankortet visar att du som veteran aktivt väljer att behålla kontakten med Försvarsmakten efter din tjänstgöring.

Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit i anställda i Försvarmakten veteraner, oavsett om du varit civil eller militär. Personal som deltagit i internationella insatser kallas utlandsveteraner. Båda veteraner och utlandsveteraner är berättigade att ansöka om ett veterankort.

När du ansöker om veterankortet möjliggör du att Försvarsmakten kan kontakta och bjuda in dig till olika veteranaktiviteter men även hålla dig informerad om vad som händer ur ett veteranperspektiv.

Du skickar din ansökan om veterankortet till veteransamordnaren på ditt hemmaförband. Om ditt hemmaförband är nerlagt väljer du själv till vilket förband du ska tillhöra. Det kan vara det förband som ligger geografiskt närmast dig, där du gjorde din utbildning inför eventuell utlandstjänstgöring, eller genom annan anknytning. Förbandens veteranaktiviteter är frivilliga och skiljer sig mellan respektive ort.

Är ditt förband nerlagt och du är osäker på var du ska skicka din ansökan? Skicka din ansökan om veterankort till det förvarsmaktsförband som ligger geografiskt närmast din hemort. Du som endast gjort värnplikt eller GMU omfattas inte av Försvarsmaktens veteranbegrepp och är därmed inte berättigad att ansöka om ett veterankort. Leveranstiden av veterankortet varierar och kan dröja upp till två månader.

Beställ Veterankort via nedanstående länk till Försvarsmakten:

http://www.forsvarsmakten.se/sv/anhoriga-och-veteraner/for-veteraner/veterankort/

Där kan du spara ner blanketten på din dator och maila till den veteransamordnare som finns på det förband du önskar tillhöra. Du kan också välja att skriva ut blanketten, fylla i den och skicka med post till förbandets veteransamordnare.

Kontaktuppgifter till respektive veteransamordnare finns i länken här intill.

Länkar

Läs mer om Försvarsmaktens veteranarbete.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/for-veteraner/

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till respektive förbands veteransamordnare:

http://www.forsvarsmakten.se/sv/anhoriga-och-veteraner/for-veteraner/kontakta-veteransamordnare/

För att vara kunna ansöka om ett veterankort ska du enligt Försvarsmakten uppfylla något av följande kriterier:

Officer, GSS K, Civilanställd

  • Du ska ha avslutat din anställning i Försvarsmakten och varit tillsvidareanställd i minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort.

GSS T

  • Du ska ha en sammanlagd aktiv tjänstgöringstid på minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort.
  • GSS K som har varit tillsvidareanställda i mer än sex månader och övergår i en GSS T anställning är berättigade ett veterankort.

Reservofficer

  • Du ska ha en sammanlagd aktiv tjänstgöringstid på minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort.

Utlandsveteran

  • För att tillhöra kategorin utlandsveteran enligt veterankortets bestämmelser, ska du ha en sammanlagd tjänstgöring i internationell militär insats på minst 30 dagar.