Ansök om Veterankort

Veterankortet utfärdas av Försvarsmakten till Försvarsmaktens veteraner. Veterankortet visar att du som veteran aktivt väljer att behålla kontakten med Försvarsmakten efter din tjänstgöring.

Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen, veteraner. Personal som deltagit i internationella insatser kallas utlandsveteraner. Båda veteraner och utlandsveteraner är berättigade att ansöka om veterankortet. Du som endast gjort värnplikt eller GMU omfattas inte av Försvarsmaktens veteranbegrepp och kan därför inte erhålla ett veterankort.

Genom att beställa veterankortet ansluter du som veteran dig till ett förband och du kan då också bli inbjuden till träffar, föreläsningar eller andra veteranaktiviteter. Du kan därmed också få information eller nyhetsbrev från förbandet, samt de lokala ideella organisationerna. Det kan ta upp till två månader innan ditt veterankort levereras till din brevlåda.

Att välja förband

Förbandens veteranaktiviteter är frivilliga och skiljer sig mellan respektive ort. Vill du veta mer om ett förbands aktiviteter ska du kontakta lokal veteransamordnare. Kontaktuppgifter till förbandens veteransamordnare hittar du här:

Om ditt förband är nedlagt väljer du själv till vilket förband du ska skicka din ansökan till. Det kan vara det förband som ligger geografiskt närmast dig, där du gjorde din utbildning eller genom annan anknytning – valet är ditt. Här hittar du information om historiska och traditionsbärande förband.

Veterankortet är fyllt med förmåner och rabatter

Förmånerna förvaltas och administreras av Svenska Soldathemsförbundet

Du som är veteran beställer ditt veterankort genom Mitt Försvarsmakten via knappen nedan. Din beställning vidarebefordras till det förband du önskar tillhöra.

Beställningar av veterankort hanteras enbart via Mitt Försvarsmakten, ej per post. (Observera att Hemvärnet och Särskilda operationsgruppen ej handlägger ansökningar om veterankort. Vänligen välj ett annat förband.)

Läs mer om Försvarsmaktens veteranarbete

Kontaktuppgifter till respektive förbands veteransamordnare

För att vara kunna ansöka om ett veterankort

Ska du enligt Försvarsmakten uppfylla något av följande kriterier:

Officer, GSS K, Civilanställd

  1. Du ska ha avslutat din anställning i Försvarsmakten och varit tillsvidareanställd i minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort. (Du kan dock ansöka om veterankort under pågående anställning om du har en eller flera avslutade utlandstjänstgöringar bakom dig.)

GSS T

  1. Du ska ha en sammanlagd aktiv tjänstgöringstid på minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort.
  2. GSS K som har varit tillsvidareanställda i mer än sex månader och övergår i en GSS T anställning är berättigade ett veterankort.

Reservofficer

  1. Du ska ha en sammanlagd aktiv tjänstgöringstid på minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort.

Utlandsveteran

  1. För att tillhöra kategorin utlandsveteran enligt Försvarsmaktens kriterier, ska du ha en sammanlagd tjänstgöring i internationell militär insats på minst 30 dagar.