Ansök om veterankort här

Veterankortet utfärdas av Försvarsmakten till Försvarsmaktens veteraner. Veterankortet visar att du som veteran aktivt väljer att behålla kontakten med Försvarsmakten efter din tjänstgöring.

Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen, veteraner. Personal som deltagit i internationella insatser kallas utlandsveteraner. Båda veteraner och utlandsveteraner är berättigade att ansöka om veterankortet. Du som endast gjort värnplikt eller GMU omfattas inte av Försvarsmaktens veteranbegrepp och är därmed inte berättigad att ansöka om ett veterankort.

Genom att beställa veterankortet ansluter du som veteran dig till ett förband och därmed det förbandets veteranaktiviteter. Detta val kommer möjliggöra för ditt förband, samt de lokala ideella organisationerna, att bjuda in dig till olika aktiviteter och även att hålla dig informerad om vad som händer ur ett veteranperspektiv.

Att välja förband

Förbandens veteranaktiviteter är frivilliga och skiljer sig mellan respektive ort. Vill du veta mer om ett förbands aktiviteter ska du kontakta lokal veteransamordnare. Adressuppgifter till förbandens veteransamordnare hittar du på sidan Kontakta veteransamordnare.

Om ditt förband är nerlagt väljer du själv till vilket förband du ska skicka din ansökan till. Det kan vara det förband som ligger geografiskt närmast dig, där du gjorde din utbildning eller genom annan anknytning, valet är ditt. Se mer information under rubriken ”Information om historiska och traditionsbärande förband” via länken ovan. Leveranstiden av veterankortet varierar och kan dröja upp till två månader.

Veterankortet är även fyllt med diverse förmåner och rabatter. Förmånerna förvaltas och administreras av Svenska Soldathemsförbundet och går att hitta på hemsidan www.veterankort.se.

Du som är veteran beställer från och med 2017-07-01 ditt veterankort genom Mitt Försvarsmakten via länken nedan. Din beställning vidarebefordras till det förband du önskar tillhöra.

Beställningar av veterankort hanteras from 2017-07-01 enbart via Mitt Försvarsmakten, ej per post. (Observera att Hemvärnet och Särskilda operationsgruppen ej handlägger ansökningar om veterankort. Vänligen välj ett annat förband.)

Klicka på länken nedan för att ansöka om veterankort:

https://mitt.forsvarsmakten.se/registrera/veteran

Länkar

Läs mer om Försvarsmaktens veteranarbete.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/for-veteraner/

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till respektive förbands veteransamordnare:

https://www.forsvarsmakten.se/sv/anhoriga-och-veteraner/kontakt-och-resurser/kontakta-anhorig-och-veteransamordnare/

För att vara kunna ansöka om ett veterankort ska du enligt Försvarsmakten uppfylla något av följande kriterier:

Officer, GSS K, Civilanställd

  • Du ska ha avslutat din anställning i Försvarsmakten och varit tillsvidareanställd i minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort. (Du kan dock ansöka om veterankort under pågående anställning om du har en eller flera avslutade utlandstjänstgöringar bakom dig.)

GSS T

  • Du ska ha en sammanlagd aktiv tjänstgöringstid på minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort.
  • GSS K som har varit tillsvidareanställda i mer än sex månader och övergår i en GSS T anställning är berättigade ett veterankort.

Reservofficer

  • Du ska ha en sammanlagd aktiv tjänstgöringstid på minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort.

Utlandsveteran

  • För att tillhöra kategorin utlandsveteran enligt veterankortets bestämmelser, ska du ha en sammanlagd tjänstgöring i internationell militär insats på minst 30 dagar.