Många ansökningar om veterankort

(Foto: Torbjörn Gustafsson/InfoS/Försvarsmakten)Lena Larsson arbetar som anhörig- och veteransamordnare på Skövde garnison. Vi passade på att fråga henne lite om hennes del i arbetet med veterankortet:Hur uppfattar du intresset kring veterankortet?                                                                                                                          Lena menar att det är stort intresse och en jämn ström av ansökningar inkommer till henne och hennes kollegor runt om i landet. Hon tror att information om veterankortet framförallt sprids via Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida, samt att anhörig- och veteransamordnarna informerar om möjligheten att ansöka om ett veterankort i samband med att soldater kommer hem efter insats utomlands.Hur går själva arbetsprocessen med veterankortet till?                                                                                                           ”Just nu är det högt tryck”, säger Lena, ”och det är veteransamordnarna vid respektive förband som handlägger ansökningarna som kommer in – i huvudsak via nätet, men också per brev”. När ansökan är handlagd skickas den till grafisk produktion som trycker upp veterankortet som sedan skickas hem till veteranen via post.Vilken roll har du och landets övriga anhörig- och veteransamordnare i arbetet med veteraner?                           Lena berättar att de arbetar med informationsträffar för soldater och anhöriga i samband med insats – före, under och efter. Man jobbar också med hemkomstverksamhet och uppföljning av personal som varit på insats. En annan uppgift är att tillse att veteraner få kontinuerlig information om vad som händer på förbandet och om vilka aktiviteter som arrangeras. ”Just nu upptar också, som sagt, ansökningar om veterankort ganska mycket tid”, avslutar Lena. 

Fler nyheter

Det blir Generallöjtnant Michael Claersson som utsetts att överta posten som Sveriges Överbefälhavare.
Anette är en av de balkanveteraner som i år tilldelas jetong i samband med veterandagen. Läs Anettes berättelse från insatsen, om hur det var att komma hem, och vad insatsen idag betyder.
Stig-Inge berättar öppenhjärtigt om rollen som PBV-förare, hur det var att komma ner på Balkan, men också om hur det var att komma hem.
Niklas är född och uppvuxen i Skåne, och flera av er vet nog vem han är om man nämner hans speciella smeknamn ”Slaktaren”. Han berättar här om sina erfarenheter från insatster på Balkan.
Balkanveteraner hyllas i samband med veterandagen
Visste du att Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina arbetar för att förbättra det ukrainska folkets hälsa och levnadsvillkor, men att de också arbetar för att stödja såväl veteraner som…