Många ansökningar om veterankort

(Foto: Torbjörn Gustafsson/InfoS/Försvarsmakten) Lena Larsson arbetar som anhörig- och veteransamordnare på Skövde garnison. Vi passade på att fråga henne lite om hennes del i arbetet med veterankortet: Hur uppfattar du intresset kring veterankortet?                                                                                                                          Lena menar att det är stort intresse och en jämn ström av ansökningar inkommer till henne och hennes kollegor runt om i landet. Hon tror att information om veterankortet framförallt sprids via Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida, samt att anhörig- och veteransamordnarna informerar om möjligheten att ansöka om ett veterankort i samband med att soldater kommer hem efter insats utomlands. Hur går själva arbetsprocessen med veterankortet till?                                                                                                           ”Just nu är det högt tryck”, säger Lena, ”och det är veteransamordnarna vid respektive förband som handlägger ansökningarna som kommer in – i huvudsak via nätet, men också per brev”. När ansökan är handlagd skickas den till grafisk produktion som trycker upp veterankortet som sedan skickas hem till veteranen via post. Vilken roll har du och landets övriga anhörig- och veteransamordnare i arbetet med veteraner?                           Lena berättar att de arbetar med informationsträffar för soldater och anhöriga i samband med insats – före, under och efter. Man jobbar också med hemkomstverksamhet och uppföljning av personal som varit på insats. En annan uppgift är att tillse att veteraner få kontinuerlig information om vad som händer på förbandet och om vilka aktiviteter som arrangeras. ”Just nu upptar också, som sagt, ansökningar om veterankort ganska mycket tid”, avslutar Lena.  

Fler nyheter

VETERANDAGEN Försvarsmakten bjuder in veteraner, anhöriga och andra intresserade till statsceremoniellt högtidlighållande av Veterandagen 29 maj

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.