Unikt samarbete med Skellefteå Kraft

Målet med erbjudandena i anslutning till veterankortet är framförallt att öka erkänslan för Sveriges Försvarsmaktsveteraner i samhället, och som ett led i detta arbete har Soldathemsförbundet nu inlett ett unikt samarbete med Skellefteå Kraft. Samarbetet består av två delar – dels ett förmånligt elavtal för den enskilde veteranen, och dels ett bidrag till den fond för psykosocialt stöd för veteraner som Soldathemsförbundet initierat. För varje tecknat rörligt elavtal, bidrar Skellefteå Kraft med 500 kronor till denna fond!Läs mer:Skellefteå Kraft stöttar svenska veteraner med ny fond och… – Skellefteå KraftRing redan idag: 0910-77 25 50

Fler nyheter

Stig-Inge berättar öppenhjärtigt om rollen som PBV-förare, hur det var att komma ner på Balkan, men också om hur det var att komma hem.
Niklas är född och uppvuxen i Skåne, och flera av er vet nog vem han är om man nämner hans speciella smeknamn ”Slaktaren”. Han berättar här om sina erfarenheter från insatster på Balkan.
Balkanveteraner hyllas i samband med veterandagen
Visste du att Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina arbetar för att förbättra det ukrainska folkets hälsa och levnadsvillkor, men att de också arbetar för att stödja såväl veteraner som…
Den senaste veckans uttalanden om risken för krig i Svergie från politiker och myndighetspersoner har givit upphov till oro och hamstring av livsmedel.
FN-dagen, som är en årlig påminnelse om vikten av internationellt samarbete och fred, är också en lämplig dag att särskilt hylla alla våra svenska veteraner som gjort en insats i strävan…